PROPHIX Konsolidavimui

Konsolidavimas PROPHIX suprantamas kaip sudėtinė veiklos efektyvumo valdymo dalis. Daugeliui didesnių įmonei, valdant finansinę informaciją, kyla duomenų sujungimo problemų: kelios įmonės, kelios valstybės, kelios valiutos, keli duomenų šaltiniai.

Duomenų konsolidavimas

Nesvarbu, kiek būtų skirtingų duomenų šaltinių (ERP ir darbo užmokesčio sistemos, MS Excel darbalapiai, MS SQL lentelės, ar bet kokie kiti struktūrizuoti duomenys), PROPHIX aplinkoje šie duomenys lengvai integruojami, naudojant duomenų jungimo įrankius (data connectors). Interaktyvūs PROPHIX importo vedliai padės nesunkiai parametrizuoti ne tik pačias importo procedūras, bet ir ryšius (mapping tables) tarp skirtingų duomenų šaltinių. Skirtingų valiutų perskaičiavimo klausimas išsprendžiamas nesudėtingai. Konsolidavimas gali būti taikomas integruoti tiek faktinius duomenis (pvz., dviejų grupės kompanijų pardavimų rezultatus), tiek biudžetinius duomenis (pvz., dviejų skirtingų padalinių sąnaudų biudžetus).

Finansinis konsolidavimas

Kompanijų grupėms privalomas finansinio konsolidavimo procesas gali būti įgyvendintas PROPHIX finansų kontrolingo (Financial Controller) modulyje. Transakcinėse finansų valdymo sistemose finansinis konsolidavimas gali tapti sudėtinga ir nemažai laiko atimančia procedūra. Tuo tarpu standartizuotos PROPHIX finansinio konsolidavimo sąskaitų plano lygyje galimybės kartu su integruotu papildomų finansinių operacijų įvedimo mechanizmu įgalins išspręsti šį uždavinį greitai ir efektyviai. Papildomos dėl konsolidavimo atsirandančios operacijos nėra įprastinės didžiosios knygos operacijos. PROPHIX atveju, jos įvedamos, kontroliuojamos ir valdomos atskirai nuo kitų finansinių duomenų. Be to, PROPHIX aplinkoje veikiančios proceso valdymo procedūros (sugriežtinti tvirtinimai, dokumentų versijos, vartotojų teisės, įvestų įrašų atsekamumas) maksimaliai nuskaidrina svarbų finansinio konsolidavimo procesą.

Konsolidavimas ataskaitose ir analitikoje

PROPHIX palaiko keletą skirtingų apjungimo lygmenų ataskaitose ir analitinėse peržvalgose. Todėl, panaudojant hierarchines ataskaitas, maksimaliai išnaudojamas konsolidacijos efektyvumas: vienos ir tos pačios ataskaitos ar analitinės formos pritaikomos skirtingo lygio vadybos tikslams. Keletu klavišo paspaudimų galima lengvai operuoti atskiro padalinio, juridinės kompanijos ar visos korporacijos duomenimis.

`