PROPHIX Biudžetavimui

Biudžetų rengimas Prophix aplinkoje užtikrina nepertraukiamą prieigą prie duomenų bet kuriuo metu ir bet kur. Saugi, specializuotais įrankiais aprūpinta aplinka užtikrina spartesnį, kontroliuojamą, skaidrų ir lankstų biudžetavimo procesą.

Viskas prasideda nuo duomenų įvedimo

Automatizuotas įvestų duomenų agregavimas leidžia pamiršti tokias pažįstamas „ekselinio“ biudžetavimo bėdas, kaip nutrūkę ryšiai tarp atskirų lentelių ir sugadintos formulės. MS Excel tipo duomenų įvedimo formos palengvina įvedimą ir kartu eliminuoja poreikį kurti sudėtingas skaičiuokles. Planavimo duomenys PROPHIX aplinkoje gali būti įvedami ranka, įvedant konkrečius ataskaitinio laikotarpio duomenis.  Galima sukurti biudžeto įvedimo formas, pritaikytas konkrečiam vartotojui ir prieinamas tik jam. PROPHIX taip pat palaiko galimybę biudžeto formose naudoti keletą dimensijų vienoje ašyje. Mažai aktyvūs PROFIX vartotojai gali pasinaudoti galimybe užpildyti standartizuotas biudžeto formas MS Excel, o vėliau jas importuoti. Palaikoma galimybė rengti biudžetą skirtingomis valiutomis bei lanksčiai konvertuoti įvestus duomenis į bet kokią pasirinktą valiutą. Taip pat PROPHIX programinė įranga leidžia vartotojams įterpti savo komentarus ir pastabas, kurie automatiškai įtraukiami į bendrą biudžeto sistemą.

Biudžetavimas bendradarbiaujant

Biudžetavimas yra visai įmonei, o ne tik finansų padaliniui, svarbus procesas. PROPHIX aplinkoje realizuotas tiek planavimo „Iš apačios“, tiek suminių rodiklių paskirstymo „Iš viršaus“ pagal įvairius kriterijus funkcionalumas. Šių metodų suderinimas leidžia nustatyti veiklos tikslus įvairiuose kompanijos lygiuose centralizuotai ir tuo pačiu metu deleguoti įmonės padaliniams savo padalinio biudžeto parengimą.

Bendradarbiavimo aspektas rengiant įmonės biudžetą PROPHIX yra labai svarbus. PROPHIX programinė įranga siūlo galingus įrankius biudžeto rengimo proceso valdymui (angl. Workflow management). PROPHIX leidžia biudžetavimo proceso koordinatoriui valdyti biudžeto procesą, skirstyti užduotis, nustatyti ir sekti jų vykdymo terminus. Kartu sukuriama organizuota aplinka neribotam skaičiui vartotojų rengti ir teikti biudžetus, juos koreguoti, tvirtinti arba atmesti. PROPHIX programinė įranga fiksuoja visus atliekamus veiksmus sistemoje, taigi išlieka pilnas atliktų pakeitimų atsekamumas. Lengvai valdomomis vartotojų prieigos teisėmis užtikrinamas duomenų saugumas ir konfidencialumas. Taip biudžeto rengimo procesas optimizuojamas ir pakeliamas į aukštesnį kokybės lygį.

Greitas duomenų sukūrimas

Naudojant PROPHIX ženkliai sutrumpėja pirminių biudžeto duomenų sukūrimo procesas. Didesnėje įmonėje suplanuoti finansinius rodiklius vieną po kito gali būti tiesiog fiziškai neįmanoma. Duomenys PROPHIX aplinkoje gali būti įvedami ir pusiau automatizuotai, įvedant suvestinius duomenis ir automatizuotai paskirstant žemesniuose lygiuose pagal iš anksto apsirašytus algoritmus ir kriterijus. Šie skaičiavimai gali būti labai įvairūs – nuo paprastų iki sudėtingiausių. Draugiška PROPHIX formulių redaktoriaus aplinka leidžia vartotojui naudotis laisvo teksto įvedimo langu arba paruoštomis standartizuotomis funkcijomis pasirinktinai. Duomenis galima sukurti ir kopijuojant kitus biudžetus ar faktinius duomenis (pvz. ankstesnių metų biudžetą ar praeito pusmečio finansinį rezultatą), kartu nustatant pokyčius.

Neribotas biudžetų kiekis

PROPHIX suteikia galimybę saugiai valdyti kelis biudžeto scenarijus (optimistinis, realistinis, pesimistinis…) ir lyginti juos tarpusavyje. Kiekviena biudžeto versija gali būti prieinama visai įmonei arba tik biudžeto rengėjams tolimesnei analizei ir peržiūrai. Keičiantis biudžeto struktūrai, duomenų vientisumas automatiškai išlaikomas, pakeitimus dinamiškai perduodant ir biudžeto rengimo formoms. Be to, PROPHIX programinė įranga leidžia lengvai kontroliuoti duomenų versijavimą. Todėl galima valdyti kelis duomenų versijų scenarijus, nesijaudinant dėl duomenų redagavimo, nes visada yra galimybė grįžti prie darbo su ankstesnės versijos duomenimis.

Automatizuotas biudžeto ir faktinių duomenų palyginimas

PROPHIX biudžeto formose ir ataskaitose biudžeto ir fakto duomenų palyginimas atliekamas automatiškai. Gali būti pritaikomi keli skaičiavimo formulių variantai nuokrypių analizės atlikimui (pvz. kelių biudžeto scenarijų palyginimui vienas su kitu). PROPHIX programinė įranga įgalina saugoti faktinius duomenis tiesiogiai sistemoje. Tai leidžia vartotojams peržiūrėti faktinius duomenis iškart, nelaukiant faktinių duomenų ataskaitų iš kitų informacinių sistemų. PROPHIX programinė įranga gali importuoti duomenis iš bet kokios kitos informacinės sistemos, turinčios ODBC jungtį. PROPHIX duomenų importo vedlio pagalba aprašomas duomenų susiejimas tarp skirtingų sistemų. PROPHIX programinė įranga taip pat gali konsoliduoti duomenis iš kelių sistemų.

Naudokitės plačiu PROPHIX galimybių spektru

PROPHIX Biudžetavimas nėra atskiras visos sistemos fragmentas. Tai integruota šiuolaikiškos veiklos efektyvumo valdymo sistemos dalis. Biudžetuodami išnaudokite kitus galingus įrankius: konsolidavimą, ataskaitų teikimo mechanizmą, duomenų integravimo galimybes.

`