Corporate Planner

Corporate Planner (CP) biudžetų valdymo sistema daugeliui Lietuvos įmonių yra gerai žinoma kaip funkcionali ir atspindinti “vokiškojo kontrolingo” požiūrį į finansų valdymą ir planavimą. CP finansinių duomenų atvaizdavimui naudoja intuityvų ir finansistų pripažintą “medžio struktūrą.

Corporate Planner realizuotos veiklos planavimo funkcijos, be to yra galimybė vykdyti slenkantį daugiametį prognozavimą. Biudžetas gali būti formuojamas bet kuriam jūsų pasirinktam laiko periodui ir taikomas visai kompanijai arba atskirai veiklos sričiai. Planavimo “iš viršaus į apačią” ir “iš apačios į viršų” priemonės padeda padidinti biudžeto sudarinėtojų atsakomybę.

CP leidžia kurti keletą biudžeto versijų, kurias galite modeliuoti bei palyginti su faktiškais arba istoriniais duomenimis, t. y. su bet kuriuo iš vartotojo pasirinktu duomenų srautu (pavyzdžiui biudžetas, prognozė, optimistinis variantas, pesimistinis variantas, variantas_A ir panašiai). CP lengvai suderinama ir su kompanijos vidiniio judėjimo operacijomis, bei kaštų pervedimais.

Corporate Planner pritaikymas:

Finansų kontrolė.

Vienas iš Corporate Planner privalumų yra galimybė atlikti integruotą finansų planavimą. Pardavimų apimties pokyčiai, klientų mokėjimų profilio pasikeitimai, pavyzdžiui dėl pasikeitusių tiekėjų sąlygų, naujos personalo valdymo strategijos priėmimas arba nauji investiciniai projektai, – visi šie pokyčiai turi įtakoti įmonės pelną (nuostolį), pinigų srautus ir balansą. CP pagalba buvo sukurtas planavimo modelis, kuriame atsižvelgiama į visas šias tarpusavio priklausomybes. Visi finansų kontrolės centrai dinamiškai susieti į vientisą, suderintą, uždarą sistemą. Tačiau šis standartinis modelis pasižymi ypatingu lankstumu ir palieka pakankamai laisvės individualioms modifikacijoms, kurios nepažeidžia vidinio sistemos suderintumo.

Kaštų kontrolė.

CP sistema leidžia įvairiai klasifikuoti duomenis (pavyzdžiui, pagal kaštų centrus, pagal kaštų tipą arba jų nešėją) ir apibrėžti kaštų paskirstymą.

Pardavimų kontrolė.

Pardavimus leidžiama nagrinėti įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, pagal regioną, pagal produktą ir panašiai. Įvairios duomenų pateikimo struktūros generuojamos automatiškai, tereikia importuoti duomenis. Taigi, galima greitai identifikuoti teigiamų ir neigiamų rezultatų sukėlėją.

Kompanijos kontrolė.

CP gali konsoliduoti kelių kompanijų, dukterinių įmonių ar šakų ir pelno centrų duomenis ir atvaizduoti juos bendroje įvairiarūšių dukterinių įmonių ar asocijuotų kompanijų holdingo pelno (nuostolio) ir balanso struktūroje. Įmanomas skolų konsolidavimas, vidinės įmonės apyvartos eliminavimas ir panašiai. Taip pat yra sukurti du, dinaminis (parodo investicijos grąžą, anuitetus, vidinę pelno normą, amortizaciją) ir statinis (parodo įplaukas/išlaidas, nenuostolingą kiekį, pelningumą), investicijų pelningumo įvertinimo modeliai. Be to, panašiai galite gauti apskaičiuotą pelno maržą, paskolos grąžas ir t.t.

 

`