Sąnaudų paskirstymas (ABC)

Sąnaudų paskirstymas (angl. Activity-Based Costing) yra efektyvi priemonė gerinti įmonės finansinius rezultatus. Sėkmingai sąnaudų paskirstymą taikančios įmonės gali greitai identifikuoti ir panaikinti žemo efektyvumo produktus ir procesus, taip didindamos maržas, pelną ir grynųjų pinigų srautą. Kita vertus, netinkamai sudėliotas kaštų paskirstymo procesas gali teikti neteisingą ar neaktualią informaciją. Sąnaudų paskirstymui reikia skirti ypatingą dėmesį, išbandyti skirtingus paskirstymo metodus, įvertinti daugelį faktorių, nes neteisingais paskirsčius sąnaudas, galima iš esmės iškraipyti paslaugų pelningumą.

Dažniausiai sprendžiami sąnaudų paskirstymo uždaviniai:

Sprendžiami sąnaudų paskirstymo uždaviniai yra labai plati užduotis – nuo paprasčiausių administracinių sąnaudų paskirstymo modelių iki sudėtingų, kelių iteracijų gamybos sąnaudų skirstymo pagal specifinius reikalavimus. Galime padėti visais šiais klausimais.

 • Gamybos kaštų paskirstymas. Įmonė ar verslo vienetas gamina produkciją ir paskirsto kai kuriuos kaštų komponentus netiesiogiai pagal pajamas ar produkcijos apimtis.
 • Patalpų nuomos paskirstymas. Paskirstymo pagrindu paprastai naudojamas plotas arba darbuotojų skaičius.
 • IT sąnaudų paskirstymas. Skirstoma pagal kompiuterizuotų darbo vietų arba darbuotojų skaičių.

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos paprastai paskirstomos pagal pajamas – paprasčiausiu atveju patirtos sąnaudos paskirstomos proporcingai gautoms pajamoms. Dažnai pagal gautas pajamas paskirstomos ir bendros įmonės marketingo sąnaudos.

Sąnaudų paskirstymas leidžia atsakyti į tokius klausimus:

 • Klientų, produktų ar produktų grupių ir pardavimo kanalų pelningumas;
 • Kurios veiklos yra pelningos, o kurios nuostolingos;
 • Kiek brangstanti žaliava įtakos produktų savikainą, kaip pasikeis veiklos rezultatas.
 • Kaip kintantis atskirų pardavimo kanalų bendrasis pelningumas įtakos įmonės grynąjį pelną
 • Suteikia vadovams duomenis ir įrankius skatinti veiklų optimizavimą.
 • Leidžia vykdyti efektyvesnius marketingo veiksmus.
 • Sustiprina pozicijas derybose su klientais ar tiekėjais.
 • Pagerina produktų ar paslaugų pozicionavimą.
`