Atskaitomybė (reporting)

Atskaitomybė (angl. reporting) taip reikėtų vadinti procesą, kai periodiškai ruošiamos įmonės veiklos rezultatus apibendrinančios ataskaitos.

Operatyviai ir laiku gauta informacija didina įmonių veiklos efektyvumą, o sutaupytas laikas, kuris iki tol buvo skiriamas techniniams darbams, gali būti panaudotas, kur kas didesnę vertę kuriantiems darbams. Juk dažnas atvejis, kai atsakingi asmenys, kurie ruošia ataskaitų rinkinius vos spėja patys peržiūrėti ir išanalizuoti teikiamus rezultatus, ką jau kalbėti apie įžvalgų, išvadų rengimą.

Savo klientams padedame inventorizuoti ir peržiūrėti esamus ataskaitų rinkinius, atsisakyti besidubliuojančių ataskaitų ir vertės nekuriančių ataskaitų. Padedame standartizuoti ataskaitų paketus, išanalizuoti reikiamų duomenų šaltinius ir specializuotos programinės įrangos pagalba iš esmės automatizuoti ir ženkliai pagreitinti ataskaitų paruošimo bei išplatinimo procesus.

Konsultacinės paslaugos – vidinės įmonės atskaitomybės sistemos optimizavimas ir sukūrimas:

  • Esamo atskaitomybės modelio, proceso diagnostika, bei poreikių auditas ir rekomendacijos;
  • Atskaitomybės modelio ir metodikos kūrimas;
  • Atskaitomybės proceso, dalyvių rolių ir atsakomybių formalizavimas.

 

Techninės paslaugos – techninis specializuotų programinių įrankių diegimas:

  • Pilnavertės ataskaitų galimybės;
  • Vizualus duomenų atvaizdavimas, grafikai;
  • Patikima duomenų apsauga;
  • Automatizuotas ataskaitų ruošimas ir atnaujinimas;
  • Automatizuotas ataskaitų išplatinimas vartotojams;
  • Duomenų iš įvairių šaltinių integravimas;
  • Vartotojų teisių nustatymas.
`