Planavimas ir biudžetavimas

Gamybos, prekybos ir paslaugų įmonės į mus kreipiasi norėdamos iš esmės patobulinti biudžetavimo procesą, automatizuoti ir pagreitinti biudžeto sudarymo, koregavimo ir kontrolės procesus. Optimizuojame ir diegiame prognozių, slenkančių biudžetų metodikas.

Mūsų diegiami įrankiai ir metodikos suteikia galimybes efektyviai planuoti, modeliuoti įvairius veiklos scenarijus, automatizuoti ir pagreitinti ataskaitų ruošimo, išplatinimo procesus, automatizuoti  duomenų konsolidavimą bei faktinių duomenų surinkimą, ženkliai sumažinti laiko sąnaudas skiriamas techniniams darbams.

Turime didelę projektų patirtį Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje: esame įdiegę daugiau kaip 50 įvairių biudžetavimo, prognozavimo projektų, nuo labai didelių iki vidutinių įmonių.

Konsultacinės paslaugos biudžetavimo ir modeliavimo klausimais:

 • Esamo biudžeto modelio, proceso bei poreikių auditas, rekomendacijos;
 • Biudžeto modelio ir metodikos kūrimas;
 • Biudžeto procesų, dalyvių rolių ir atsakomybių formalizavimas;
 • Modelio techninės užduoties ruošimas specializuotai įrangai diegti.

Rezultatai:

 • Atsižvelgiant į įmonės veiklos specifiką ir vadovybės poreikius, parengtas rekomendacinis biudžeto modelio ir proceso tobulintinų vietų dokumentas;
 • Sukurtas optimalaus detalumo, visiems suprantamas ir standartizuotas biudžeto modelis, kuris pritaikytas įmonės veiklos rezultatų modeliavimui ir įvairių prielaidų įvertinimui „Kas jei?“;
 • Formalizuoti biudžeto rengimo ir koregavimo procesai, apibrėžti plano dalyviai, jų rolės, teisės ir atsakomybė;
 • Identifikuoti ir aprašyti esminiai funkciniai bei techniniai reikalavimai specializuotai programinei įrangai.

 

Biudžetavimo ir planavimo sistemų diegimas:

 • Specializuotos programinės įrangos diegimas ir pritaikymas;
 • Specializuotos programinės įrangos techniniai mokymai;
 • Projektų valdymas. Specializuotos programinės įrangos atranka, diegimo priežiūra.

Rezultatai:

 • Optimizuotas planavimo modelis bei procesas;
 • Lankstus ir greitas biudžetavimo procesas;
 • Prognozavimo ir slenkančio biudžeto metodikos;
 • Biudžetavimo modelis pritaikytas vertinti įvarius veiklos rezultatų scenarijus (modeliavimas);
 • Centralizuotas biudžeto proceso valdymas;
 • Automatizuotas duomenų surinkimas;
 • Greitesnis biudžeto ruošimo ir koregavimo procesas;
 • Lanksti ir nepriklausoma duomenų analizė;
 • Pažįstama aplinka ir specializuoti įrankiai, sistemos keitimas ar pildymas nereikalauja IT žinių;
 • 70% mažesnės laiko sąnaudos techniniams darbams;
 • Apsaugotas ir patikimas biudžetavimo modelis;
 • Geresnė duomenų kokybė;
 • Greitas ir paprastas biudžeto modelio palaikymas (metodikos ir formų keitimas).
`