Konsolidavimas

Finansinio konsolidavimo tikslas – sugeneruoti finansinių ataskaitų paketą, kuris atspindėtų visą įmonės veiklą. Paprasčiausiu atveju konsolidavimas gali būti duomenų iš kelių kaštų centrų apjungimas planuojant arba sudarant mėnesines ataskaitas. Tačiau procedūra tampa sudėtingesnė, kai konsoliduojami duomenys atkeliauja iš kelių skirtingų juridinių vienetų. Tokiais atvejais paprasto duomenų apjungimo nepakanka – įmonės gali turėti skirtingą fiskalinių metų laikotarpį, kitokį sąskaitų planą arba šių įmonių nuosavybė gali būti dalinė.

Šiandien dažna vidutinio dydžio įmonė taip pat turi kelis juridinius subjektus skirtingose šalyse. Nors tokiu atveju reikalavimai finansiniam konsolidavimui nėra labai sudėtingi, konsoliduotų sąskaitų suvedimas „Excel“ lentelėse gali būti ilgai trunkantis procesas.

Įdiegę specializuotus įrankius pasiekiame tokius rezultatus:

  • Automatizuotas, greitas konsolidavimo procesas, pagrįstas vieningu duomenų šaltiniu, tinkamas tiek vidiniam, tiek išoriniam reportingui.
  • Operacijų tarp susijusių įmonių eliminavimas (angl. ICE – intercompany eliminations). Paprastai tai pardavimo pajamų eliminavimas tarp susijusių įmonių: jei viena dukterinė įmonė parduoda gaminius ar paslaugas kitai dukterinei įmonei, šios pardavimo pajamos neturėtų būti įtrauktos į konsoliduotas pajamas, jos turi būti eliminuojamos iš konsoliduotų pardavimų skaičių.
  • Biudžetavimo sistema leidžia keliais veiksmais sukurti duomenų įkėlimo ir pateikimo procesus. Taip eliminuojamas pasikartojantis techninis darbas, o vartotojai gali daugiau laiko skirti kitoms užduotims.
  • Duomenys surenkami iš įvairių šaltinių: tiek iš skirtingų verslo valdymo sistemų (ERP) Didžiųjų Knygų, tiek įvedant tiesiai į biudžetavimo sistemą.
  • Galimybė atlikti išsamią, multidimensinę konsoliduotų duomenų analizę ir pateikti tiek teisės aktų reikalavimus atitinkančias ataskaitas, tiek sprendimų priėmimui reikalingas įžvalgas.
  • Galimybė registruoti visus vartotojų veiksmus audito įrašuose. Visi finansinio konsolidavimo veiksmai, atlikti biudžetavimo sistemoje – duomenų skelbimas, žurnalo įrašų redagavimas – automatiškai registruojami audito įrašuose.
  • Duomenų surinkimas, sujungimas ir konsoliduotų rezultatų pateikimas yra atliekami uždaroje, kontroliuojamoje sistemoje, kuri užtikrina finansinių rezultatų tikslumą ir patikimumą.
`