Naujos PROPHIX R3 funkcijos ir patobulinimai

Praėjusių metų pabaigoje Prophix Software išleido naujausią planavimo sistemos PROPHIX versiją R3. Laikydamasi tradicijų kurti inovacijas, leidžiančias klientams patogiau ir efektyviau dirbti, Prophix įdiegė naujų funkcijų, kurių dalį norime Jums pristatyti.

Naujojoje versijoje, tarp kitų, pristatytos tokios naujos funkcijos:

  • SmartMonitor – patogus įrankis esminių veiklos rodiklių stebėjimui.
  • Ad-Hoc analizės vizualizacijos.
  • Excel įskiepis.
  • Komentarų suvestinė, formatavimo patobulinimai ir kitos.

Šiandien pristatome SmartMonitor funkcionalumą, o kitas funkcijas aprašysime artimiausiu metu.

Prophix 10 R3 nauja funkcija: SmartMonitor

Vienas iš Prophix sistemos privalumų yra tai, kad sistema tarnauja kaip vieningas duomenų šaltinis. Tai reiškia, kad turint vienoje vietoje tiek faktinius, tiek planinius duomenis, kurie sukeliami automatiškai kiekvieną dieną, labai išsiplečia operatyvaus valdymo galimybės. Nebereikia laukti mėnesio ar ketvirčio galo, norint įvertinti plano vykdymą ar kitus rodiklius.

Viena iš įdomiausių operatyvinio valdymo prasme Prophix 10 R3 funkcijų vadinasi ‘SmartMonitor’. SmartMonitor yra naujas analizės funkcionalumas, leidžiantis aktyviai stebėti esminius veiklos rodiklius (KPI), apskaičiuotus iš įvairių duomenų šaltinių. Įrankis vizualiai parodo rodiklio neatitikimą nuo planuotos reikšmės ar istorinių vidurkių.

SmartMonitor padeda lengvai analizuoti duomenis, stebėti tendencijas skirtingais laikotarpiais bei lengvai nustatyti neatitikimus. Pavyzdžiui, vadovai gali norėti gauti naujausią informaciją faktinių rezultatų atsilikimą nuo prognozių. Gavę perspėjimą apie pavojingą tendenciją, atsakingi asmenys gali ne tik išsamiau analizuoti priežastis, bet ir sistemoje užklausti patikslinimų ar kitos informacijos.

SmartMonitor registruojami neatitikimai yra nustatomi remiantis SSGG (SWOT) analizės koncepcija (Stiprybės, Silpnybės, Galimybės ir Grėsmės) ir gali būti naudojami tiek visos įmonės mastu, tiek padalinių lygmenyje.

SmartMonitor yra pilnai integruota Prophix veiklos efektyvumo valdymo (CPM) sistemos dalis, susieta su kitomis analizei padedančiomis funkcijomis: Ad-Hoc laisva analize, vartotojų komentarais ar planavimo proceso valdymo funkcija.