Kaip biudžetavimas gali padėti įgyvendinti strategiją

Dažnai rašoma ir sakoma, kad biudžetas turėtų būti procesas, prisidedantis prie efektyvesnio strategijos įgyvendinimo. Kaip dažnai tiek metinis planas, tiek jo rengimo procesas iš tikrųjų palaiko šią mintį? Šiame trumpame komentare pateikiame, koks biudžeto rengimo procesas tiesiogiai prisidės prie strategijos įgyvendinimo.

Santrumpa vadovui

Biudžetavimas turi didžiulį potencialą tapti viena iš produktyviausių vadovų veiklų įgyvendinant strategiją. Biudžete vadovybė gali numatyti pagrindines strategines kryptis, paskirti resursus ir numatyti terminus. Biudžetavimo sistemos pagalba gali būti prižiūrima šių veiklų eiga, skirstomi ir perskirstomi ištekliai, kad numatyti tikslai būtų laiku įgyvendintos. Tačiau norint pasiekti tokį biudžeto vaidmenį, svarbu, kad turinys, procesai ir technologiniai sprendimai būtų atitinkamai parengti.

Biudžeto struktūra nebūtinai turi sutapti su Didžiojoje Knygoje nustatyta struktūra. Šiuolaikinės įmonės biudžetas turi būti daromas pagal pagrindines įmonės veiklas ir pajamų centrus. Šalia pagrindinio biudžeto, reikėtų numatyti finansavimą ir strateginiams projektams, kiap naujų produktų kūrimas ar plėtra į naujas rinkas. Šie du biudžetai – pagal veiklas ir strateginius projektus – vėliau sujungiami į bendrą biudžetą.

Biudžeto rengimo procesas taip pat labai svarbus. Dažnai biudžetas laikomas 3-4 mėnesius trunkančia veikla, kurios rezultatas yra pasenęs dar nespėjus patvirtinti. Planavimas galėtų būti nuolatinis procesas, vykdomas tam tikrais laiko intervalais, įvykus nenumatytiems pokyčiams rinkoje arba esant esminių veiklos rodiklių nuokrypiams nuo plano.

Galiausiai, efektyviam biudžeto rengimui labai svarbios yra technologinės priemonės. Tinkamas biudžeto rengimo įrankis turi leisti lyginti planus su faktiniais duomenimis ir perspėti, jeigu biudžetas nevykdomas; leisti identifikuoti veiksnius, dėl kurių pasiekti vieni ar kiti rezultatai; leisti sudaryti planus pagal vertę kuriančias veiklas; analizuoti ir komunikuoti pokyčius.

Esame padėję pažangioms Lietuvos įmonėms sukurti biudžeto modelius ir procesus arba optimizuoti ir praplėsti esamus, automatizuoti biudžeto rengimo eigą. Pilnaverčiam biudžeto rengimui rekomenduojame Prophix – specializuotą programinę įrangą, kuri suteikia organizacijoms biudžetų ruošimo, planavimo, modeliavimo, analizės, finansinio konsolidavimo, ataskaitų ruošimo (raporting’o), kaštų paskirstymo galimybes.

Visas straipsnis čia.Arrow