Mažmeninė prekyba

Pastaruoju metu daugelis mažmeninės prekybos vadovų ir savininkų pradeda akcentuoti veiklos planavimą ne kaip formalų verslo valdymo procesą, o kaip vieną iš efektyvumo didinimo ir verslo rizikos valdymo įrankių. Tam daugiausia įtakos turėjo:

 • nuolat didėjanti konkurencija ir sumažėjęs vartojimas, ženkliai kritęs bendrasis pelnas;
 • apyvartinių lėšų trūkumas;
 • veiklos plėtrą finansavę užsienio investuotojai, reikalaujantys prognozių ir planų;
 • padidėję veiklos kaštai;
 • kintanti įmonių vadybos kultūra, – vis dažniau vadovaujamas pozicijas užima jaunesni vadovai.

Vienas pagrindinių mažmeninės prekybos verslo rodiklių yra piniginiai srautai. Racionalus ir efektyvus piniginių srautų valdymas reikalauja išankstinių sprendimų ir prognozių, kuriuos žymiai paprasčiau patikrinti ir modeliuoti, naudojantis biudžeto modeliu. Biudžetavimas mažmeninėje prekyboje pagerina valdymo kokybę, įveda tvarką ir discipliną tarp funkcinių padalinių ir vadovų, atsiranda aiškios atsakomybės ir siektini tikslai.

Mažmeninės prekybos segmentą būtų galima suskirstyti į dešimt pagrindinių biudžetavimo uždavinių, kuriuos modeliuojant, gaunami įvairūs įmonės veiklos scenarijai ir esminiai veiklos rodikliai. Ruošiant biudžetą, mažmeninės prekybos įmonės dažniausiai daugiausia dėmesio skiria pardavimų, bendrojo pelno ir atsargų apyvartumo planavimui, operacinės veiklos kaštams, darbo užmokesčiui ir administraciniams kaštams; jei įmonė aktyviai plečiasi, didelę svarbą turi investicijų planavimas.

Šiuos uždavinius padedame spręsti mūsų mažmeninės prekybos klientams.

Mažmeninės prekybos segmento biudžetavimo uždaviniai:

Kategorijų valdymas

 • Pardavimų ir bendrojo pelno planavimas pagal prekių kategorijas, pasirenkant reikiamą pardavimo kanalų struktūrą;
 • Pardavimų ir bendrojo pelno planavimas pagal privačių etikečių prekių kategorijas, svorius bendruose pardavimuose ir pelne;
 • Importuojamų prekių poreikio planavimas atsižvelgiant į planuojamus pardavimų ir asortimento pokyčius;
 • Atsargų lygio ir atsargų apyvartumo planavimas;

Marketingo valdymas

 • Marketingo pajamų planavimas iš tiekėjų už reklaminių vietų, plotų pardavimą ir kt.
 • Marketingo išlaidų planas, pagal stambiąsias išlaidų grupes (televizija, radijas, lauko reklama, specializuoti leidiniai, nacionalinės akcijos, agentūrų kūrybinės išlaidos ir t.t.);
 • Marketingo išlaidų biudžetas, kurį skiria tiekėjai, pagal iš anksto sudarytas sutartis;
 • Marketingo siektinų efektyvumo rodiklių planavimas;

Parduotuvių operacijų valdymas

 • Pardavimų planavimas pagal parduotuves, formatus, regionus ir t.t.;
 • Pirkėjų srautų ir vidutinio pirkėjų krepšelio planavimas;
 • Parduotuvių fiksuotų ir kintamų išlaidų detalus planavimas;
 • Netekimų planavimas;
 • Parduotuvių darbuotojų ir darbo valandų bei darbo užmokesčio fondo planavimas, modeliavimas atsižvelgiant į pardavimų planus, atostogas, struktūrinius pokyčius;
 • Parduotuvių esminių veikos rodiklių planavimas;

Administracinių padalinių valdymas

 • Centralizuotų funkcinių ir administracinių padalinių pajamų ir kaštų planavimas;
 • Centralizuotų funkcinių ir administracinių padalinių paslaugų paskirstymas aptarnaujamiems padaliniams

Finansų valdymas

 • Pelnas (nuostoliai), bendras grupės, konkrečios dukterinės įmonės ar atskirtų veiklų, visų padalinių pajamų ir išlaidų suvestinės;
 • Balansas (turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų planavimas) daugelis straipsnių paskaičiuojami remiantis detalias specializuotais biudžetas (atsargų, investicijų, kreditų, turto pokyčių, atsiskaitymo su tiekėjais pokyčių ir t.t.);
 • Pinigų srautai;
 • Finansiniai ir specializuoti veiklos rodikliai;
 • Mokesčių planavimas, modeliavimas;
 • Kreditų planavimas, finansavimo kaštų planavimas, modeliavimas;

Investicijų valdymas

 • Plėtros, rekonstrukcijų planavimas pagal parduotuves, investicijų grupes (pastatas, įranga, žemė, remontas ir t.t.), investicijų poreikio apskaičiavimas;
 • Investicijų nusidėvėjimo apskaičiavimas;
 • Piniginių resursų poreikis investicijoms;
 • Finansavimo šaltinių modeliavimas, skolinimosi poreikis (savos ir skolintos lėšos);

Turto valdymas ir techninis aptarnavimas

 • Turto priežiūros eksploatacinių kaštų planavimas;
 • Turto energetinių išteklių planavimas;
 • Nenaudojamo turto pardavimo, nurašymo planavimas;
 • Turto perkainavimo planavimas;

Personalo valdymas

 • Bendras darbo užmokesčio fondo modeliavimas, prognozavimas;
 • Centralizuotų funkcinių ir administracinių padalinių darbuotojų poreikio bei darbo užmokesčio fondo planavimas atsižvelgiant į tinklo plėtrą, struktūrinius pokyčius, darbo užmokesčio politikos pokyčius ir t.t.
 • Darbuotojų mokymų poreikių ir finansavimo planavimas (mokymas vidiniai mokymai iš savų resursų ir mokymai pasitelkiant išorės resursus);

Prekių tiekimo ir logistikos valdymas

 • Logistikos išlaidos;
 • Logistikos pajamos iš tiekėjų;
 • Logistikos tarifo apskaičiavimas parduotuvėms;
 • Logistikos transporto poreikis atsižvelgiant į planuojamus pardavimus ir asortimento tiekimo centralizavimą;
 • Logistikos veiklos efektyvumo rodiklių planavimas, modeliavimas;
 • Transporto poreikio planavimas (savas ir samdomas);
 • Transporto eksploatacinių išlaidų planavimas;
 • Darbuotojų poreikio bei darbo užmokesčio fondo planavimas;

Centrinių sandėlių valdymas

 • Centrinių sandėlių išlaidos;
 • Centrinių sandėlių ploto poreikis atsižvelgiant į planuojamus pardavimus ir asortimento tiekimo centralizavimą;
 • Centrinių sandėlių veiklos efektyvumo rodiklių planavimas, modeliavimas;
 • Darbuotojų poreikio, bei darbo užmokesčio fondo planavimas atsižvelgiant į prekių apyvartumą ir atliekamas sandėlio operacijas;

`