Paslaugos

Paslaugų  įmonės daug dėmesio skiria teikiamų paslaugų savikainos ir pelningumo apskaičiavimui bei modeliavimui. Remiantis šia informacija formuojama paslaugų kainodara, parduodamų paslaugų ir bendrojo pelno struktūra, priimami sprendimai, kokių paslaugų pardavimus skatinti, kokių mažinti arba atsisakyti. Dažnai kyla klausimai, kaip pasikeistų paslaugų savikaina ir bendrasis pelningumas didėjant ar mažėjant pardavimams, kokią įtaką turėtų kainodaros pokyčiai, kur yra pelningumo lūžio taškas, kokie vidiniai ir išoriniai faktoriai labiausiai įtakoja paslaugų savikainą, pelningumą.

Geras servisas, lankstumas, patikimumas, kokybė, kaina, gera orientacija rinkoje, intuicija nuspėjant paklausą, subalansuotas paslaugų krepšelis labai svarbu, tačiau operatyvumas ir greiti sprendimai lieka vieni iš svarbiausių faktorių konkurencijoje.

Paslaugų įmonėse dažniausiai sprendžiame šiuos planavimo, biudžetavimo ir modeliavimo uždavinius:

 • Detalus pardavimų ir nuolaidų planavimas pagal atskirus kanalus, klientų segmentus, pagrindinius klientus ir pan.;
 • Teikiamų paslaugų tiesioginių sąnaudų planavimas;
 • Teikiamų paslaugų netiesioginių sąnaudų planavimas;
 • Teikiamų paslaugų netiesioginių sąnaudų paskirstymas paslaugoms, paslaugų grupėms (paslaugų savikainos struktūros analizė (sąnaudų paskirstymas, tam, kad būtų galima analizuoti paslaugų savikaina nuo įvairiais pjūviais: bazinė paslaugų savikaina, komercinė paslaugų savikaina ir pan.);
 • Naujų paslaugų kūrimo kaštai (angl. R&D – research & development);
 • Detalus darbuotojų darbo valandų ir darbo užmokesčio planavimas;
 • Medžiagų pirkimo planavimas;
 • Transporto planavimas;
 • Pardavimų ir marketingo kaštų planavimas;
 • Kitų funkcinių padalinių biudžetų planavimas;
 • Esminių veiklos rodiklių analizė;

Galutinį planavimo, biudžetavimo ir modeliavimo rezultatą sudaro tokie pagrindiniai moduliai:

 • Pelnas (nuostoliai);
 • Balansas;
 • Pinigų srautai;
 • Medžiagų ar paslaugų skirtų perparduoti pirkimų planas;
 • Investicijų planas.

`