Gamyba

Vienas iš svarbiausių uždavinių šiandieninei gamybos įmonei yra pereiti nuo tradicinės apskaitos prie lanksčių sąnaudų priskyrimo įrankių. Dažnai kyla klausimai, kaip pasikeistų produktų savikaina ar įmonės bendrasis pelningumas, jei pabrangtų pagrindinė žaliava; kiek reikėtų padidinti pardavimus, kad atsipirktų suteikta papildoma nuolaida prekybos tinklui ir panašiai. Į šiuos klausimus ne tik padedame rasti atsakymus, mūsų diegiami technologiniai sprendimai apjungia visus procesus tarpusavyje, leidžia modeliuoti įvairias situacijas ir pasirinkti tinkamiausius veiklos scenarijus.

Kurdami sprendimus, prisitaikome prie esamų apskaitos bei kitų valdymo sistemų, kuriose kaupiami faktiniai duomenys. Dažnai tenka patobulinti faktinių duomenų registravimą, tačiau šiuo klausimu esame kūrybingi, lankstūs: svarbu nenutolti nuo realybės ir protingai pasverti poreikius bei investicijas. Mes siekiame sukurti kuo paprastesnius ir visiems suprantamus sprendimus. Remiamės Pareto taisykle, – daugiausia skiriame dėmesio tam, kas įmonei sukuria didžiausią vertę. Turėdami didelę patirtį, mes gerai suprantame kiekvieno kliento poreikius.

Gamyboje dažniausiai sprendžiame šiuos planavimo, biudžetavimo ir modeliavimo uždavinius:

 • Gatavos produkcijos atsargų planavimas;
 • Detalus pardavimų ir bendrojo pelningumo planavimas, modeliavimas;
 • Gamybinių kiekių planavimas;
 • Naujų produktų kūrimo kaštai (angl. R&D – research & development);
 • Gamybinės savikainos apskaičiavimas (kalkuliacija);
 • Gamybos tiesioginių kaštų planavimas;
 • Darbuotojų darbo valandų ir darbo užmokesčio planavimas;
 • Gamybos netiesioginių kaštų planavimas;
 • Netiesioginių kaštų paskirstymas produktams;
 • Žaliavų pirkimo planavimas, modeliavimas;
 • Logistikos planavimas;
 • Pardavimų ir marketingo kaštų planavimas;
 • Kitų funkcinių padalinių biudžetų planavimas;
 • Esminių veiklos rodiklių analizė;
 • Gamybinių parametrų analizė.

 

Galutinį planavimo, biudžetavimo ir modeliavimo rezultatą sudaro trys pagrindiniai moduliai:

 • Pelnas (nuostoliai);
 • Balansas;
 • Pinigų srautai.
`