Didmeninė prekyba

Biudžetavimas didmeninėje prekyboje pagerina valdymo kokybę, įveda daugiau tvarkos bendradarbiaujant skirtingiems funkciniams padaliniams, apibrėžia vienareikšmiškas atsakomybes ir siektinus tikslus.

Didmeninėje prekyboje galima būtų išskirti 11 pagrindinių biudžetavimo uždavinių, kuriuos modeliuojant gaunami įvairūs įmonės veiklos scenarijai ir esminiai veiklos rodikliai:

Centrinio sandėlio operacijų valdymas

 • sandėliuose praeinančių srautų ir resursų apkrovos planavimas;
 • sandėliavimo ploto planavimas;
 • centrinio sandėlio fiksuotų ir kintamų išlaidų detalus planavimas;
 • nuostolių planavimas;
 • darbuotojų poreikio bei darbo užmokesčio fondo planavimas atsižvelgiant į prekių apyvartumą ir atliekamas sandėlio operacijas;
 • centrinių sandėlių veiklos efektyvumo rodiklių planavimas, modeliavimas.

Logistikos operacijų valdymas

 • transporto srautų ir transporto priemonių apkrovos numatymas;
 • kuro kainų pokyčio planavimas;
 • transporto eksploatacinių išlaidų planavimas;
 • transporto lizingo kaštai;
 • transporto draudimo kaštai;
 • kitų logistikos kaštų planavimas;
 • logistikos pajamų iš tiekėjų ir gamintojų planavimas;
 • darbuotojų poreikio bei darbo užmokesčio fondo planavimas;
 • logistikos paslaugų tarifo apskaičiavimas;
 • logistikos veiklos efektyvumo rodiklių planavimas ir modeliavimas;

Kategorijų valdymas

 • pardavimų, nuolaidų ir bendrojo pelno planavimas pagal atskirus pardavimo būdus (agentavimą, skambinimo centrus) ir pardavimo kanalus;
 • atsargų lygio ir atsargų apyvartumo planavimas;
 • naujų produktų įvedimas.

Marketingo valdymas

 • marketingo pajamų iš gamintojų planavimas
 • marketingo išlaidų planas pagal stambiąsias išlaidų grupes (televizija, radijas, lauko reklama, specializuoti leidiniai, nacionalinės akcijos, agentūrų kūrybinės išlaidos ir t.t.);
 • marketingo išlaidų biudžetas, kurį skiria gamintojai pagal iš anksto sudarytas sutartis;
 • siektinų marketingo efektyvumo rodiklių planavimas.

Administracinių padalinių valdymas

 • centralizuotų funkcinių ir administracinių padalinių pajamų ir kaštų planavimas;
 • centralizuotų funkcinių ir administracinių padalinių paslaugų paskirstymas aptarnaujamiems padaliniams.

Didmenos parduotuvių operacijų valdymas

 • pardavimų planavimas pagal parduotuves;
 • parduotuvių fiksuotų ir kintamų išlaidų detalus planavimas;
 • nuostolių planavimas;
 • darbo užmokesčio fondo planavimas;
 • parduotuvių esminių veikos rodiklių planavimas.

Elektroninės didmeninės prekybos valdymas

 • pardavimų planavimas pagal prekių kategorijas;
 • el. parduotuvės lankytojų ir pirkėjų skaičiaus planavimas;
 • infrastruktūros kaštų planavimas;
 • kitų fiksuotų ir kintamų išlaidų detalus planavimas;
 • darbo užmokesčio fondo planavimas;
 • esminių veikos rodiklių planavimas;
 • reklaminių plotų pajamų planavimas.

Finansų valdymas

 • pelnas (nuostoliai), bendros grupės, konkrečios dukterinės įmonės ar atskirtų veiklų, visų padalinių pajamų ir išlaidų suvestinės;
 • balansas (turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų planavimas), daugelis straipsnių paskaičiuojami remiantis detaliais specializuotais biudžetais (atsargų, investicijų, kreditų, turto pokyčių, atsiskaitymo su tiekėjais pokyčių ir t.t.);
 • pinigų srautų planavimas;
 • finansiniai ir specializuoti veiklos rodikliai;
 • mokesčių planavimas, modeliavimas;
 • kreditų planavimas, finansavimo kaštų planavimas ir modeliavimas.

Investicijų valdymas

 • veiklos investicijų planavimas pagal atskirus investicinius projektus ir investicijų grupes (transportas, įranga, remontas ir t.t.), investicijų poreikio apskaičiavimas;
 • investicijų nusidėvėjimo apskaičiavimas;
 • piniginių resursų poreikis investicijoms;
 • finansavimo šaltinių modeliavimas, skolinimosi poreikis (savos ir skolintos lėšos).

Turto valdymas ir techninis aptarnavimas

 • turto priežiūros eksploatacinių kaštų planavimas;
 • turto energetinių išteklių planavimas;
 • nenaudojamo turto pardavimo, nurašymo planavimas;
 • turto perkainavimo planavimas.

Personalo valdymas

 • bendras darbo užmokesčio fondo modeliavimas, prognozavimas;
 • naujų darbo vietų planavimas;
 • darbuotojų mokymų ir finansavimo planavimas.

`